Facultăți cu admitere pe bază de dosar în 2022. Unde poți fi admis fără să dai examen

Care sunt facultățile la care admiterea se face pe baza dosarului.
Facultăți cu admitere pe bază de dosar în 2022. Unde poți fi admis fără să dai examen

Facultăți cu admitere pe bază de dosar în 2022. S-au afișat rezultatele finale la examenul de bacalaureat 2022 pentru absolvenții care au susținut bacul. Conform ministrului educației, s-au soluționat peste 49.000 de contestații. Astfel, rata de promovare a crescut cu 1,9%, totalul fiind de 75,2%.

Urmează admiterea la facultate, proces care a început deja la anumite universități din România. Anumite instituții recrutează studenții pe baza mediei de la bacalaureat. La alte facultăți, criteriul de admitere constă într-o probă scrisă sau interviu, media la anumite probe de la BAC 2022 sau media anilor de liceu.

Facultăți cu admitere pe bază de dosar în 2022

Iată o listă cu facultățile care organizează admiterea pe baza dosarului:

 • Facultatea de Administrație și Afaceri de la Universitatea Bucureșt
 • Facultatea de  Biologie, Universitatea București:
 • Facultatea de Chimie, Universitatea București:
 • Facultatea de Geologie şi Geofizică de la Universitatea Bucureşti:
 • Facultatea de Litere, Universitatea București,
 • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București:
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universității București:
 • Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca

Înscriere facultate 2022

 • Perioada de înscriere: 1 – 15 iulie 2022;
 • Data anunțării rezultatelor concursurilor: 19 iulie 2022;
 • Perioada de înmatriculare: 20 – 24 iulie 2022;

Facultăți cu admitere pe bază de dosar în 2022, Universitatea din București

Universitatea din Bucureşti scoate la concursul pentru admiterea din acest an peste 8.000 de locuri bugetate.
Procesul de admitere la facultăţile Universităţii din Bucureşti din sesiunea de vară se desfăşoară pe toată perioada lunii iulie. Data limită de afişare a rezultatelor este 30 iulie, a anunțat vineri Universitatea București.

Universitatea din București mai precizează că fiecare facultate are propriul calendar pentru admitere și rezultate. Toate datele pot fi consultate exact pe site-urile facultăţilor.

Înscrierile pentru Facultatea de Matematică şi Informatică a Universității București, au debutat pe 23 iunie 2022. Procesul se va încheia marţi, 5 iulie.

La Universitatea din Bucureşti, taxa de înscriere se poate achita și online, prin completarea unui formular.

Pentru admiterea din 2022 – sesiunile iulie şi septembrie – Universitatea din Bucureşti propune și câteva programe de studiu noi.

Formele de admitere la Universitatea București, sesiunea iulie 2022

Pentru sesiunea iulie 2022 a admiterii la Universitatea din București, în privința studiilor universitare de licență, se pot distinge cinci forme de admitere:
• Admitere pe baza mediei/ a notelor de la bacalaureat;
• Admitere pe baza mediei de la bacalaureat și a unui eseu motivațional;
• Admitere pe baza unei formule mixte;
• Admitere pe baza unui interviu motivațional;
• Admitere pe bază de examen.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la Universitatea București

 • Fișă-tip de înscriere cu asumarea răspunderii pentru corectitudinea și exactitatea datelor;
 • Diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licenţă;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul sau după caz;
 • Adeverință medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Fotografii 3⁄4 cm ce se vor depune în dosar;
 • C.I. sau pașaport în copie;
 • Chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele 
aprobate de Senatul Universității din București sau dovada plății online a acesteia;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED (după caz);

Admitere la facultate 2022 la Academia de Studii Economice din București

Academia de Studii Economice din București a început concursul de admitere în data de 4 iulie la programele universitare de licență pentru anul universitar 2022-2023.

ASE are peste 7000 de locuri în 2022. Este una dintre cele mai generoase oferte de școlarizare pentru candidați, aproape jumătate fiind finanțate de la bugetul de stat.

Candidații au de ales între unul sau mai multe dintre cele 36 de programe universitare de licenţă. Programele au predare în limbile română, engleză, franceză sau germană, pentru formele cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Facultățile Academiei de Studii Economice din București, care îi așteaptă pe candidați sunt: Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie Teoretică și Aplicată; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.

În ce constă concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2022

 •  Eseu motivațional (probă eliminatorie, evaluată cu admis/respins);
 • Test de competenţă lingvistică, susținut exclusiv de către candidaţii care optează pentru un program cu predare în limbă străină sau Limbi moderne aplicate și care nu au certificat de competență lingvistică, recunoscut de ASE (detalii);
 • Media generală de admitere, ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

Citește și calendar admitere 2022 Universitatea din București. Când încep înscrierile

6.5 8 note
Ți plăcut articolul? Dă și tu o notă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.