Definitivat 2023. Înscrierea se face până pe 14 octombrie. Când are loc proba scrisă

Programul a fost publicat
Definitivat 2023. Înscrierea se face până pe 14 octombrie. Când are loc proba scrisă

Definitivat 2023. A fost publicat calendarul pentru concursul de Definitivat de anul viitor. Înscrierea candidaților se face până pe 14 octombrie, iar proba scrie are loc pe 19 iulie. Iată tot ce trebuie să știi despre concurs.

Definitivat 2023. Ce presupune examenul

Concursul de definitivat este un examen de accedere și avansare în cariera didactică. Concursul poate fi susținut de cadrele didactice cu o vechime de minim un an și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice, potrivit edupedu.ro.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat devin profesori cu drept de practică în învățământul preuniversitar.

Cadrele didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată, care promovează concursul de definitivat, își vor putea continua activitatea în unitatea de învățământ respectivă, în urma hotărârii consiliului de administrație.

Cadrele didactice care nu reușesc să promoveze examenul de definitivare își vor putea continua activitatea doar prin contract de muncă pe perioadă determinată și vor avea statutul de profesor debutant.

Examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar cuprinde 2 etape:

 • proba eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
 • proba finală – se realizează la finalul stagiului practic de un an școlar și constă într-un examen scris din tematica și bibliografia pentru fiecare specialitate în parte, aprobate de Ministerul Educaţiei.

Calendarul examenului de definitivare 2023

 • Până la 14.10.2022 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ
 • 03.10 – 14.10.2022 – Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene / Comisiei de examen a Municipiului București;
 • 17.10 – 28.10.2022 – Trimiterea dosarelor de înscriere către inspectoratul școlar. Verificarea și avizarea acestora, potrivit graficului întocmit și comunicat de fiecare inspectorat școlar. Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respigerea dosarului de înscriere.
 • Până la 31.05.2023 – Efectuarea inspecțiilor de specialitate. Se realizează în două etape: prima, până pe data de 5 februarie 2023; a doua până pe 31 mai 2023.
 • 06.06 – 16.06.2023 – Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică;
 • 19.07.2023 – Susţinerea probei scrise;
 • 25.07.2023 – Afişarea rezultatelor inițiale;
 • 25.07 – 26.07.2023 – Înregistrarea contestaţiilor;
 • 26.07 – 31.07.2023 – Soluționarea contestaţiilor;
 • 01.08.2023 – Afişarea rezultatelor finale;
 • 01.08 – 04.08.2023 – Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candida­ţilor promovați;
 • 07.08 – 18.08.2023 – Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației

Ce conține portofoliul profesional al candidatului pentru examenul de definitivare

Cadrele didactice vor fi evaluate în funcție de portofoliile profesionale. Acestea trebuie întocmite după validarea înscrierii la examenul de definitivat și vor fi evaluate odată cu efectuarea celei de-a doua inspecții de specialitate.

Acesta trebuie să cuprindă următoarele elemente:

I. Date personale

 • Date de identificare candidat
 • Program de lucru/ orar
 • Curriculul vitae (Europass)
 • Scrisoare de intenție de 200-400 de cuvinte cuprinzand: motivația participării la examenul de definitivare în învățământ; obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor documentarist; autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul semestrului; autoaprecierea portofoliului profesional.

II. Activitatea la catedră

1. Proiectarea/Planificarea materie

Planificarea calendaristică/ pe unități de învătare adaptată nivelului clasei – documentul administrativ care asociază elemente ale programei școlare de specialitate (competentele specifice şi conţinuturi specifice disciplinei, selectate din programa școlară), cu alocarea de timp considerată optimă de către profesor, pe parcursul unui an şcolar, cu delimitarea celor doua semestre ale anului scolar;

2. Proiecte didactice (minim 10, pentru diferite tipuri de lectii)

Tipuri de activități

 • activități – pedagogice, culturale, de comunicare și informare, care au ca finalitate dezvoltarea autonomiei elevului, considerat actor al propriei formari.
 • activități specifice de educare civică și comunitară, pentru dezvoltarea simțului civic al elevilor, integrarea lor in societate, valorificand potențialul de socializare al centrului de documentare și informare.
 • activități cu caracter cultural în vederea promovării culturii romanești și internaționale, a recunoașterii valorilor europene, a identificării modelelor, a acceptării si valorizarii pluralității culturale.
 • activități disciplinare, interdisciplinare si transdisciplinare pentru utilizarea și gestionarea competențelor transversale ale elevilor.

3. Instrumente de evaluare

– Testul predictiv cu baremele aferente
– Rezultatele testării și observațiile/concluziile
– Măsurile/planul de acțiune
4. Catalogul profesorului

5. Resurse materiale:

Resurse didactice adaptate nivelului clasei: fișe de lucru (pe nivelul de competență vizat); cărți, Postere, CD-uri, DVD-uri etc; folii retroproiector, prezentări.

III. Raport de progres școlar

 • Evaluarea si valorizarea activitatilor realizate.
 • Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali.
9 0 note
Ți plăcut articolul? Dă și tu o notă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.