Ce nu se face de Sfântul Ilie 2022. Obiceiuri, tradiții si superstiții

Sfântul Ilie se prăznuiește în fiecare an pe 20 iulie.

Ce nu se face de Sfântul Ilie 2022. Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ilie în fiecare an pe data de 20 iulie. El mai este numit de biserica ortodoxă și „Tesviteanul” și este cinstit de credincioși ca aducător de ploi datorită faptului că a salvat poporul lui Israel de la moarte, după trei ani și jumătate de secetă. Iată ce tradiții și obiceiuri sunt respectate în această sfântă zi de sărbătoare.

Ce nu se face de Sfântul Ilie 2022

Sfântul Ilie a trăit cu 800 de ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, pe vremea regelui Ahab, în regatul Israel din Samaria. La nașterea lui ilie, Sovac, tatăl prorocului, a văzut oameni îmbrăcați în veșminte albe care îl venerau pe fiul său în haine de foc și îi dădeau să mănânce o flacără. Această vedenie a fost interpretată de preoții templului din Ierusalim ca o mare minune, considerându-l pe Ilie drept ales al lui Dumnezeu pentru slujirea profetică.

De sărbătoarea de Sfântul Ilie se leagă o serie de tradiții și obiceiuri, dar și superstiții. Iată care sunt lucrurile pe care nu trebuie să le faci sub nicio formă în această zi:

 • Se spune că abia din ziua Sfântului Ilie se pot mânca nuci și mere. Cine consumă din roadele pomilor mai devreme de acea zi, atrage grindină asupra pomilor și pune în primejdie recoltele.
 • La sate, oamenii obișnuiesc să poarte crenguțe de salcie pentru a fi feriți de trăsnete
 • În ziua de Sfântul Ilie nu trebuie să lucrezi la câmp pentru că astfel vei atrage mânia sa și va arunca cu grindină și fulgere asupra recoltelor
 • În unele zone ale țării se crede că cei care pornesc la drum în ziua de Sfântul Ilie vor fi loviți de fulgere
 • Se spune că dacă în această zi va ploua, pomii își vor strica roadele, iar recolta va fi săracă
 • În popor se spune că diavolii se ascund mai mult în lemnul de carpen, de aceea acest lemn nu este folosit în gospodărie și e bine ca oamenii să nu se ascundă sub un carpen pe vreme de furtună
 • Dacă în ziua de Sfântul Ilie este furtună, nu trebuie să se deschidă nici uşile nici geamurile caselor, ca nu cumva să se ascundă vreun diavol ce fuge de furia Sfântului;
 • Nu se consumă mere decât după ce au fost duse la biserică pentru a fi sfințite. Potrivit tradiției, cine consumă mere înainte de a fi sfințite în ziua de Sfântul Ilie, după moarte va avea parte numai de mere, care însă vor dispărea atunci când va dori să le atingă. În schimb, merele sfințite se vor transforma în mere de aur pe lumea cealaltă.
Sfântul Ilie se prăznuiește în fiecare an pe 20 iulie
Sfântul Ilie se prăznuiește în fiecare an pe 20 iulie

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie

La fel ca la orice altă sărbătoare importantă, și în ziua de Sfântul Ilie sunt respectate numeroase tradiții și obiceiuri, în funcție de fiecare zonă a țării în parte. Iată care sunt cele mai importante dintre ele:

 • În credința populară se spune că Sfântul Ilie a fost ispitit de diavol pentru a-şi ucide părinţii. Căindu-se, Sfântul Ilie i-a cerut lui Dumnezeu puterea de a lupta împotriva lor. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile si dăruindu-i un car tras de cai albi l-a făcut puternic şi biruitor în faţa acestora, scrie traditii-superstitii.ro.
 • Potrivit tradiției, atunci când tună și fulgeră se spune că Sfântul Ilie a plecat la vânătoare de demoni. Tunetul reprezintă sunetul roților carului cu care Sfântul Ilie aleargă după spiritele necurate, iar fulgerul reprezintă arma cu care prorocul le vine de hac demonilor. Când un fulger cade pe pământ și lovește diverse lucruri (case, copaci, etc), se spune că acolo este ascuns un demon, iar Sfântul Ilie l-a nimicit.
 • Tradiţia ne mai spune că atunci când mergea cu carul prin cer, Sfântul Ilie zguduia tronul lui Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu i-a luat puterea dintr-o mână și dintr-un picior.
 • De Sfântul Ilie, femeile de la sate culeg busuioc şi îl duc la Biserică, aşezându-l la icoane. Tot ele pregătesc pachete pe care le dau de pomană pentru sufletul copilaşilor morţi.
 • De asemenea, în această zi credincioșii duc la biserică fructe pe care le dau de pomană pentru sufletul celor adormiți. Până în această zi nu este voie să se mănânce fructe.
 • Mărul este pomul Sfântului Ilie și din acest motiv până în ziua cinstirii sale nu se mănâncă mere.
 • E considerat belșug să scuturi mărul în ziua de Sf. Ilie și măcar două mere de sunt, să chemi copiii în grădină și să le dai de pomană – scrie Marcel Olinescu în „Mitologie Românească”.
Sfântul Ilie se prăznuiește în fiecare an pe 20 iulie
Sfântul Ilie se prăznuiește în fiecare an pe 20 iulie

Românii care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ilie

Aproximativ 130.000 de români  își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ilie. Dintre ei, 110.000 sunt bărbați, iar restul sunt femei. Cei mai mulți dintre aceștia, aproape 100.000, poartă numele de Ilie, alți 3.300 – Iliuță, iar 2.100 – Lică.

Dintre femeile care îşi vor sărbători onomastica miercuri, 14.750 se numesc Ilinca, 830 – Eliana, iar 90 – Ilia.

Sfântul Ilie, vestitor al Apocalipsei

În Cartea Apocalipsei se spune că cei doi proroci, Enoh și Ilie, vor fi trimiși de Dumnezeu pe Pământ pentru a predica împotriva lui antihrist, care va avea să se arate înaintea sosirii lor.

Despre acest lucru părintele Cleopa mărturisește:

„Acești doi proroci au să se pogoare, să vină din Rai, trimiși de Dumnezeu, fiind luați cu tot cu trup la Cer. Când vor predica ei cu mare putere și vor înfrunta pe Antihrist trei ani și jumătate, cât va împărăți el, Sfinții Enoh și Ilie vor avea mare putere să străbată tot pământul cu fel de fel de minuni. Au să facă minuni mari și semne în Ierusalim. (…)

Când vor predica ei, îi va auzi tot pământul și-i va vedea toată lumea (…)”. Sfântul Nicolae Velimirovici ne spune: „În minunata carte a Apocalipsei este prezisă venirea a doi martori puternici ai lui Hristos chiar înainte de sfârşitul lumii. Potrivit Predaniei, aceştia vor fi Enoh şi Ilie. Cu mare putere atât în fapte, cât şi în cuvinte, aceştia vor mărturisi despre Hristosul Cel viu şi, ca nişte gornişti care sună alarma, vor chema neamul omenesc cel stricat să se pocăiască grabnic”.

Ce se spune în Cartea Apocalipsei despre Ilie și Enoh:

 „Şi voi da putere celor doi martori ai Mei şi vor proroci o mie două sute şaizeci de zile îmbrăcaţi în sac. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Dumnezeului pământului. Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi-i mistuie pe vrăjmaşii lor; şi dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie să fie ucis. Aceştia au stăpânire să închidă cerul, ca să nu plouă ploaie în zilele prorociei lor, şi stăpânire au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și-i va birui și-i va omorî” (Apocalipsa 11, 3-7).

Sfântul Ilie se prăznuiește în fiecare an pe 20 iulie
Sfântul Ilie se prăznuiește în fiecare an pe 20 iulie

Rugăciunea puternică rostită în ziua Sfântului Ilie

În această zi mare sărbătoare este bine să citești această ruguciune:

Troparul Sfântului Slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul, glasul al 4-lea:

Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea Înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie Măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, goneşte bolile şi pe cei leproşi curăţeşte.

Pentru aceasta şi celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăşte tămăduiri.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Voind noi a cânta puterea minunilor Proorocului Ilie, cea cu foc însuflată, cu vrednicie să chemăm puterea limbii celei cinstite şi cu chip de foc a Duhului.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostiveşte-te, de Dumnezeu purtătorule şi strâmtorarea limbii celei nepricepute şi prostimea glasului deschide-o cu lucrarea Duhului, Celui Ce este întru tine şi o limpezeşte spre lauda minunilor tale.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dai cele mai presus de fire, Cuvinte, celor ce se supun cinstitelor Tale porunci şi ascultătoare faci uşile ploii prin Duhul, cuvânt întărit făcând.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce Singura eşti Binecuvântată, Vistieria bogăţiei cea Curată şi Dumnezeiască, curăţeşte-mă de întinăciunea cea necurată a patimilor, cerându-mi iertare de greşelile mele.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de preacuvios, proorocule, Ospătătorul ce ţi-a făcut ţie ospăţ prin corb, Cel Ce satură cu bunăvoinţă tot ce viază, Căruia toţi îi cântăm: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt fără numai Tu, Doamne.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţumită să fie Făcătorului de bine şi Chivernisitorului, Cel Ce a hrănit pe văduva şi pe proorocul cu purtarea de grijă în chip de negrăit, Căruia toţi îi cântăm: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt fără numai Tu, Doamne.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ai încuiat norii cei aducători de ploaie, ca să nu plouă, ai făcut rămăşiţele de mâncare să nu se împuţineze pentru femeia din Sarepta, cea lipsită de hrană, grăind: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt fără numai Tu, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Numai tu Singură mai mult decât toţi cei din veci de mari lucruri te-ai învrednicit şi mai presus de fire; că pe Dumnezeu Cel Neîncăput în toată făptura în pântece L-ai primit şi L-ai Întrupat. Pentru aceasta, pe tine, de Dumnezeu Născătoare, cu credinţă te cinstim.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tăietor de rădăcina răutăţii te-ai arătat cu adevărat, proorocule şi săditor de bunătate; pentru aceasta te cinstim.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ocărâtu-te-a pe tine cu cuvinte văduva ce te hrănea, proorocule, pentru moartea fiului său, la învierea lui îndemnându-te.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însemnat-a lămurit slava Treimii cu suflarea cea de trei ori, pe fiul viu maicii dăruindu-l.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca o Viţă Roditoare, Curată, pe Strugurele Cel Ce izvorăşte tuturor vinul mântuirii, în pântece L-ai purtat.

Cântarea a 5-a. Irmos: Dătătorule de lumină…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legea cea părintească pe tine ca pe un rugător preaadevărat te-a arătat de minuni făcător, cel ce ai schimbat firile şi cu ape ai ars jertfa cea cuvioasă, Sfinte Proorocule Ilie.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un slujitor al adevărului, Preafericite Ilie, preabine ai ruşinat pe proorocii cei de urâciune, puterea Treimii lămurit închipuind.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu, cuvântul Darului fiind tu preot, Sfinte Ilie, ai înjunghiat pe preoţii urâciunilor cu nevinovatele tale mâini, cu râvna ca şi cu o haină arhierească împodobit fiind.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ţie, ca Ceea ce ai născut pe Hristos Atoatefăcătorul, grăim: Bucură-te, Curată; Bucură-te, Ceea ce ne-ai răsărit nouă Lumina; Bucură-te, Ceea ce ai încăput pe Dumnezeu Cel Neîncăput.

9.6 69 note
Ți plăcut articolul? Dă și tu o notă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.